Sol·licita informació

Metodologia

Una evolució madurada i contrastada

Actualment gairebé tots els sectors requereixen una transformació. Leducació també. Avui no n’hi ha prou de repetir fórmules d’èxit en el passat, o de copiar ràpid les últimes tendències. Per aconseguir una veritable diferenciació cal dissenyar i implementar un projecte educatiu d’avantguarda, a partir d’una visió estratègica audaç, que distingeixi allò essencial de l’accessori, centrant el talent i els recursos de l’organització en un model que aporti un clar valor afegit a les famílies.

Amb aquestes premisses fa 5 anys va néixer IAM, un projecte de transformació que va sorgir de la necessitat de crear un estil propi per fer front als reptes educatius de cada moment.

En aquests moments, IAM (Innovació, Autonomia i Mentoring) és el nostre estil, que fem servir per abordar qualsevol projecte i és comú a tots els centres educatius de la xarxa.

  • Innovar suposa adaptar-se i cercar solucions diferents a problemes concrets.
  • Autonomia que permet que cada alumne sigui responsable de les seves decisions i sigui capaç de prendre les regnes de la vida.
  • Mentoring que impulsa a compartir i col·laborar cadascun a l’educació dels altres.

La finalitat és millorar lʻexcel·lència acadèmica, lʻeducació en valors i el perfil extracurricular de lʻalumne.

Els nostres Programes

Són tres programes propis de Red Educativa Arenales destinats a potenciar el creixement personal de l’alumne. Tres recursos que neixen al si d’IAM i que tenen el propòsit d’educar els nostres alumnes en la construcció d’un món millor amb l’ajuda i el compromís de tota la comunitat educativa. Els programes compten amb la col·laboració i experiència compartida dels diferents centres de la Red.

QUÈ BUSQUEM?
Millorar la formació dalumnes i famílies.

COM?
Tutories d’aula, escola de pares, formació a formadors, xerrades de formació cristiana.

PER QUÈ?
Tutors preparats per abordar tutories personals, de classe i amb famílies.
Transparència amb tots els participants implicats en la formació: famílies, professors i alumnes.
Potenciar la cultura de la col·laboració entre els formadors del centre i altres centres de la xarxa: professors, orientadors i capellans.
Potenciar la formació conjunta entre família i col·legi.

QUÈ BUSQUEM?

Millorar el perfil extracurricular de l’alumne potenciant l’adquisició de competències i habilitats
addicionals durant la seva trajectòria escolar.

COM?
Activitats extracurriculars, setmanes intensives, viatges d’estudi, congressos, conferències, concursos.

PER QUÈ?
Reforçar l’educació de l’alumne amb competències addicionals a què ofereix el currículum ordinari.
Descobrir habilitats i competències dels alumnes en altres matèries fora del currículum.
Posar en valor la formació del professorat per enriquir les matèries extracurriculars.

QUÈ BUSQUEM?
Assolir alts nivells d’excel·lència acadèmica a totes les etapes educatives d’un centre.

COM?
Visites de creixement entre les escoles de Red Educativa Arenales.
Disseny de metodologies conjuntes entre els centres.
Disseny de bones pràctiques educatives.
Disseny transversal de continguts i metodologies entre les diferents etapes educatives.
Coordinació per a la preparació de l’EVAU (secundària i batxillerat).

PER QUÈ?
Estudi, treball i implementació de protocols comuns per a la millora del nivell acadèmic.
Potenciar la cultura de la col·laboració entre els diferents professionals, de les diferents etapes educatives i dels diferents centres.
Compromís pel seguiment i l’avaluació per a la millora continuada.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi Sant Marc?

Som una escola que pertany a la Red Educativa Arenales. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que Col·legi Sant Marc pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales Sant Marc és un col·legi d’Arenales Red Educativa. En aquests moments la red la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi Sant Marc?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.