Sol·licita informació

Caràcter propi

El Col·legi Sant Marc ofereix als alumnes una educació completa d’acord amb els principis que es resumeixen a continuació, en un clima de llibertat i responsabilitat personals.

Un col·legi obert

El Col·legi Sant Marc està obert a tots aquells que vulguin el tipus d’educació que ofereix, sense cap discriminació per raons ideològiques, religioses, socials, econòmiques, etc.

Col·legi i família, junts

L’educació és una responsabilitat i un dret irrenunciable dels pares , amb qui Col·legi Sant Marc col·labora, sense substituir-los, en la formació dels fills. Els pares dels alumnes accepten lliurement el caràcter propi del col·legi quan sol·liciten plaça per als fills.
Perquè l’acció educativa sigui eficaç, és important que hi hagi harmonia entre l’educació que els alumnes reben a les famílies i la que s’imparteix a l’escola. Es fomenta, per tant, una estreta col·laboració amb els pares dels alumnes, i se’ls proporciona ajuda per millorar la seva tasca com a primers educadors dels fills.
Els diferents nivells i cicles d’ensenyaments tenen el desenvolupament i els continguts acadèmics exigits per la legislació vigent , i es complementen amb les activitats oportunes , per procurar una formació completa, que atén els aspectes humà , espiritual , cívic , artístic , social , esportiu , etc.

Fe cristiana

El Col·legi Sant Marc, per l’esperit que l’anima, i sempre amb el respecte més gran a la llibertat de cadascú, promou entre els membres de la comunitat educativa una formació inspirada en els principis de la fe cristiana , d’acord amb els ensenyaments de l´Església Catòlica.

Formem persones una a una

El Col·legi Sant Marc ofereix una educació personalitzada a tots els alumnes, perquè cadascú pugui assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats, formi el seu propi criteri, i pugui prendre les seves decisions de forma lliure i responsable. Tots els alumnes reben l’assessorament individualitzat d’un tutor personal que també manté entrevistes periòdiques amb els pares per definir junts els objectius educatius. Es pretén que cada alumna i cada alumne, amb l’ajuda dels pares i dels professors , defineixi i desenvolupi el seu propi projecte personal de millora . El tutor ajuda cada alumne a conèixer-se, fer bon ús de la seva llibertat, esforçar-se per millorar el seu rendiment acadèmic i la seva vida escolar i familiar.
La direcció del col·legi té la responsabilitat del desenvolupament i l’organització de les activitats docents i formatives, i ha de vetllar perquè tota la comunitat educativa contribueixi a desenvolupar el projecte educatiu que, en les línies generals, cal en aquest caràcter propi, i que han triat lliurement.

Treball en equip

La tasca educativa i docent dels professors es desenvolupa de conformitat amb els principis que inspiren la tasca educativa del Col·legi Sant Marc, així com amb lorganització acadèmica i escolar prevista per la direcció del centre.
El Col·legi Sant Marc organitza els cursos i activitats oportunes per a la formació permanent dels professors i la resta de personal del centre .
El treball del personal no docent constitueix un complement important per al bon funcionament de cada escola. Per aquest motiu, es comprometen voluntàriament i responsablement a col·laborar amb els principis que inspiren el caràcter propi del centre.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi Sant Marc?

Som una escola que pertany a la Red Educativa Arenales. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que Col·legi Sant Marc pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales Sant Marc és un col·legi d’Arenales Red Educativa. En aquests moments la red la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi Sant Marc?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.