Sol·licita informació

Avís legal

FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC

AVÍS LEGAL LLOC WEB
www.santmarc.com

Avís legal i informació sobre les condicions d’ús del lloc web

1. Dades identificatives del titular del lloc web

En compliment del deure informació estipulat a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSIyCE) FUNDACIÓ COL·LEGI SANT MARC, titular del lloc web www.santmarc.com , procedeix a informar-lo de les dades identificatives exigides per la norma esmentada:
Denominació social: FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC
Domicili social: Avinguda dels Poblats número 151 Madrid.
CIF: G85626752
Adreça de correu electrònic: secretaria@santmarc.com
Dades d’inscripció al Registre de Fundacions: Inscrita al Registre de Fundacions de la Comunitat de Madrid amb el núm. 562 de full personal, tom CLXXXI, folis 3-22, amb data 8 de maig de 2009 i adscrita al Protectorat de la Conselleria d’Educació i Ocupació de la Comunitat de Madrid

2. Definicions

Lloc web: domini www.santmarc.com que es posa a disposició dels usuaris dInternet.

Usuari: persona física o jurídica que utilitza o navega pel lloc web.

Contingut o continguts: són les pàgines que conformen la totalitat del domini www.santmarc.com les quals conformen la informació i els serveis que FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC posa a disposició de l’usuari. S’hi contenen missatges de text, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, enregistraments, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut al lloc web.

Hiperenllaç (Link): enllaç per la qual un usuari pot navegar pel contingut del lloc web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç.

3. Condicions generals dús del lloc web

FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC ofereix l’accés al lloc web en els termes i condicions d’ús descrites a continuació:

a. Accés i usuaris:

El mer accés al lloc web atorga a qui el realitza la condició d’usuari del mateix, ja sigui una persona física o jurídica, i implica l’acceptació completa, plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals dús incloses en lAvís Legal. De manera que si l’usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, caldrà abstenir-se d’utilitzar el lloc web.

L’accés al lloc web és gratuït. Tot i això, FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC es reserva la possibilitat de condicionar l’accés a alguns serveis o continguts al registre previ de l’usuari mitjançant l’emplenament del corresponent formulari d’alta.

Quan sigui necessari aquest registre per poder accedir a determinats serveis o continguts, la recollida i el tractament de les dades personals de l’usuari es farà en els termes establerts a la nostra Política de privadesa

b. Modificacions:

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC es reserva el dret a actualitzar, modificar, ampliar o suspendre temporalment o eliminar en qualsevol moment, de forma unilateral i sense notificació prèvia a l’usuari, la informació continguda en aquest lloc web, presentació, configuració i especificacions tècniques.

Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’ús, així com qualsevol altre avís i polítiques contingudes al lloc web www.santmarc.com

c. Condicions d’ús:

L’usuari del lloc web www.santmarc.com es compromet a realitzar un bon ús dels continguts i serveis que hi trobi, i assumeix que mai podran ser utilitzats per a activitats il·lícites o que puguin ser contràries a l’ordre públic, les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptats .

L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar el lloc web i els seus continguts de conformitat amb la legislació vigent, aquest Avís Legal i qualsevol altre avís o instruccions posats en coneixement seu per FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC a través d’aquest lloc web o per qualsevol altre mitjà.

L’usuari està expressament autoritzat per utilitzar tota la informació continguda al lloc web, sempre que:

  • Apareixeu l’avís sobre drets d’autor de FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC a totes les còpies.
  • La informació estigui destinada només a fins de coneixement i no comercials o fins exclusivament domèstics o personals i no siguin posteriorment cedits a tercers.
  • La informació no s’alteri o es modifiqui de cap manera.

A aquest efecte, l’usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre, comunicar o posar a disposició de tercers el contingut del lloc web, com ara textos, dades, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, enllaços, disseny gràfic, codis font o qualsevol altre material al qual tingués accés a la seva condició d’usuari del lloc web, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

d. Propietat intel·lectual i industrial:

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del lloc web www.santmarc.com el seu disseny gràfic i codis font, així com els noms comercials, marques i signes distintius de qualsevol classe són titularitat de FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC o, si escau, de tercers que n’han autoritzat l’ús, sense que es pugui entendre que l’ús o l’accés al lloc web i/o als seus continguts atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

Qualsevol reproducció, distribució, comunicació pública, comercialització o transformació dels continguts que no hagi estat expressament autoritzada pels titulars, constitueix una infracció i lesió dels drets de propietat intel·lectual i industrial de FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC o de tercers protegits per la Llei i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Per tant, es prohibeix expressament a l’usuari utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites, prohibides, lesives de drets de tercers o que puguin, de qualsevol manera, danyar la marca, la imatge o reputació de FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC

FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC podrà exercir totes les accions administratives, civils o penals que corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

e. Exclusió de garanties i responsabilitats:

L’accés i ús del lloc web www.santmarc.com es fan sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’usuari.

FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC no es fa responsable de l’exactitud, veracitat i vigència de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i els continguts de les quals pertanyin a fonts d’informació de tercers aliens a aquesta. Sobre això, FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC només respondrà dels serveis i continguts propis i identificats amb el seu Copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial de FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC

FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que obeeixin a alguna de les circumstàncies següents:

  • Manca de continuïtat del funcionament o funcionament incorrecte del lloc web www.santmarc.com
  • Manca d’utilitat, adequació o validesa dels serveis i continguts que s’ofereixen a www.santmarc.com respecte a les expectatives de l’usuari.
  • Existència de virus o programes a l’ordinador de l’usuari o per la presència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts o serveis prestats per tercers a través del lloc web santmarc.com
  • Coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies daccés i ús que lusuari fa del lloc web i de les informacions i serveis.
  • Sota cap circumstància, inclosa la negligència, de la pèrdua de negoci, pèrdua d’ús, pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o conseqüents que resultin del
    accés o ús dels serveis del lloc web.

FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC té la intenció d’actualitzar el lloc web amb regularitat, però no assumeix l’obligació d’actualitzar-ne el contingut.

f. Ocupació de “cookies”

El nostre lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per facilitar la navegació web i obtenir més eficàcia i personalització dels serveis oferts als usuaris. Per obtenir més informació podeu consultar la nostra Política de Cookies .

g. Legislació aplicable

Aquestes Condicions d’ús es regeixen pel que disposa la llei espanyola.

h. Jurisdicció

En el cas de discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions d’ús o del contingut del lloc web, FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

4. Contacte
En cas de dubte sobre aquestes Condicions d’ús podeu adreçar-vos a l’adreça de correu electrònic info@santmarc.com

Aquest Avís Legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 30 de setembre del 2020

Des de FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC us agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.

Copyright© FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC
Reservats tots els drets d’autor per les lleis i els tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora dels termes i condicions dús continguts en aquest Avís Legal.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi Sant Marc?

Som una escola que pertany a la Red Educativa Arenales. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que Col·legi Sant Marc pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales Sant Marc és un col·legi d’Arenales Red Educativa. En aquests moments la red la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi Sant Marc?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.