Sol·licita informació

Missió, visió i valors

Missió

Oferir un model educatiu i de treball basat en una visió cristiana de l’home i del món, que proporcioni una formació personalitzada i integral, enmig d’un clima de plena llibertat, fomentant la responsabilitat i seguint els principis de transcendència, transformació social, millora contínua i realització personal, amb la participació de tots els integrants de la comunitat educativa.

Visió

Busquem ser reconeguts com una comunitat educativa oberta i activa, en un continu procés d’adaptació, orientada cap al servei de la persona en les seves dimensions personal, professional i espiritual, amb un projecte educatiu que pretén formar homes i dones amb capacitat crítica, reconeixent-ne la singularitat i promovent-ne l’autonomia i l’obertura, manera que es converteixin en transformadors de la societat. El col·legi pretén ser un centre de referència al món de l’educació, tant en el seu vessant acadèmic i docent com en el de la formació humana personal. Es proposa ser reconegut pel seu caràcter bilingüe, pel foment de la cultura i les humanitats, pel desenvolupament de l’esport escolar, per la vinculació amb les famílies i els antics alumnes, i per la integració i l’arrelament en l’entorn social en què està situat.

Valors

El col·legi promou especialment tots els valors morals i culturals relacionats amb la feina ben feta –realitzada sempre des d’una dimensió de servei als altres ia tota la societat–, l’afany de millora i superació, la visió positiva de les persones i les situacions, el respecte i la promoció de la llibertat i la responsabilitat personals, la companyonia, la sinceritat, la lleialtat, la generositat, la solidaritat, la recerca de la justícia i la concòrdia, etc.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi Sant Marc?

Som una escola que pertany a la Red Educativa Arenales. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que Col·legi Sant Marc pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales Sant Marc és un col·legi d’Arenales Red Educativa. En aquests moments la red la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi Sant Marc?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.