Sol·licita informació

Polítiques de privadesa

La Política de Privadesa de FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC està presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. L’objectiu d’aquesta Política és protegir la informació a Internet, de la mateixa manera que és protegida als altres mitjans. FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC és titular del lloc web www.santmarc.com , i exposa en aquesta secció la Política de Privadesa sobre la informació de caràcter personal que l’usuari pot facilitar quan visiti el nostre lloc web.

1.- Ús i tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del que estableix la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC us informa que les dades de caràcter personal proporcionades mitjançant l’emplenament dels formularis “Contacta amb nosaltres”, “Sol·licitud informació”, “Demana cita”, “Vols treballar amb nosaltres?” o “Contacte”, seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC, podent exercitar, conforme al que assenyala l’apartat 3, els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i altres drets recollits als arts. 15 a 22 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament
General de Protecció de Dades – RGPD). Si l’usuari decideix formular una consulta o suggeriment a través dels diferents canals de comunicació (telèfon, contacte web, correu electrònic o visita) de l’organització, les dades necessàries sol·licitades seran tractades amb la finalitat d’atendre la petició efectuada. En aquest sentit, l’alta corresponent en aquest formulari implica l’autorització expressa per part de l’usuari per a l’enviament d’informació a la vostra adreça Política de Privadesa https: www.santmarc.com FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC de correu electrònic. Sobre la possibilitat dexercitar els drets en matèria de protecció de dades (vegeu apartat 3). En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, (d’ara endavant LSSICE) FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. En aquells casos on sigui necessari emplenar un formulari i fer clic al botó de validar o enviar, la seva realització implicarà necessàriament que hagi estat informat i, si escau, hagi atorgat el corresponent consentiment al contingut de la present política de privadesa. Així, sempre que FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC us sol·liciti dades de caràcter personal, inclourà un enllaç (“link”) vinculat a la present Política de Privadesa amb el propòsit de fer-vos partícip dels vostres drets i obligacions. L’usuari haurà d’emplenar els formularis de sol·licitud amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i serà informat en aquell mateix moment d’aquelles dades d’emplenament obligat i les seves conseqüències en cas de no fer-ho. Així mateix, amb l’acceptació, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. Per a més informació sobre el tractament de les vostres dades conforme al Reglament General de Protecció de Dades – RGPD cliqueu aquí

2.- Mesures de seguretat

FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC us informa que teniu implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la Política de Privadesa https:www.santmarc.com
FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Així, FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a l’organització, com l’establiment de limitacions a l’ús del correu electrònic a l’hora d’enviar dades o documents de caràcter confidencial. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En aquest mateix sentit, és important destacar que el personal de
FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC en contacte amb la informació dels diferents formularis on-line està obligat a mantenir en secret totes les dades tractades amb motiu de l’exercici de la seva feina, ia utilitzar-les únicament
en la forma que exigeixi l’exercici de les seues funcions. FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

3.- Exercici de drets per part dels interessats

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC, en qualitat de titular i responsable del fitxer, a fi de poder exercitar gratuïtament els seus drets respecte de les dades incorporades al fitxer. Atès el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, ja que aquest mitjà no permet acreditar la identitat com a titular de les dades registrades. L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit adreçada a FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC, C/ Alejo Carpentier 27. 28806. Alcobendes. Madrid oa l’adreça de correu electrònic Política de Privadesa https: www.santmarc.com FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC secretaria@santmarc.com , acreditant la seva identitat mitjançant fotocòpia del seu DNI, i amb la següent referència a la carta o e-mail: ” LOPD-DRETS”.

4.- Menors d’edat

Si l’usuari és menor d’edat, cal que compti amb el consentiment previ dels seus pares o tutors, abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis. FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit

5.- Enllaços

Aquesta Política de Privadesa només és aplicable a la pàgina web de FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC. No es garanteix als accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs.

6.- Modificació d’aquesta Política de Privadesa

FUNDACIÓ EDUCATIVA SANT MARC es reserva el dret a modificar la Política de Privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial.
Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada dos dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús dels formularis de registre després de l’efectivitat dels canvis introduïts implica l’acceptació d’aquests.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi Sant Marc?

Som una escola que pertany a la Red Educativa Arenales. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que Col·legi Sant Marc pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales Sant Marc és un col·legi d’Arenales Red Educativa. En aquests moments la red la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi Sant Marc?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.