Sol·licita informació

Batxillerat

Sant Marc és una escola petita, perquè lluny de ser un projecte únic per a tots els alumnes, vol ser un camí per facilitar el desenvolupament personal de cadascun, partint de la base que cada alumne és un món.

CADA ALUMNE, UN MON

El Batxillerat comprèn dos cursos acadèmics, a l’escola oferim les modalitats següents.

  • Batxillerat : Ciència i Tecnologia

  • Batxillerat: Humanitats CCSS

  • Batxillerat: Artístic

Sentir-se escoltat, valorat i apreciat en la pròpia individualitat és una característica bàsica per a una excel·lència personal i educativa posterior. El nen o la nena s’ha de saber i sentir persona única i individual en qualsevol edat i en qualsevol situació escolar.

Pensem que aquesta concepció educativa és la que ens permetrà que els nostres alumnes, amb el temps, adquireixin la sobirania personal i l’autonomia de criteris necessària que, en el marc d’una llibertat responsable, els puguin ser útils per a la resta de vida.

Vine a conèixer la nostra escola!

Jornada de portes obertes

Si vols una sessió més personalitzada, demana una entrevista amb el director del centre.

Batxillerat Dual

Els alumnes poden començar a cursar o continuar el Batxillerat Dual a primer de batxillerat amb altres alumnes del centre matriculats.

Assignatures a l'IOC

Atesa la complexitat d’opcions possibles de matèries a batxillerat, l’escola posa a disposició dels alumnes la possibilitat de cursar una o dues matèries (ja sigui perquè l’escola no l’ofereix o perquè no la poden cursar per motius horari) a l’IOC. Els alumnes matriculats a l’IOC disposaran d’un espai propi per treballar les matèries que cursen fora del centre.

Com a conseqüència directa d‟aquests principis educatius en què ens basem, una de les apostes més grans de l‟escola és un grup humà reduït que, amb la mateixa diversitat que hi ha entre els alumnes, treballa a la nostra escola amb una plena identificació amb el nostre projecte , on el tracte humà entre nosaltres, amb les famílies i amb els infants, l’actualització metodològica i la transmissió del rigor científic són un element constant de superació personal.

El tutor o tutora, la resta de professorat, el personal de serveis o la pròpia direcció no poden evitar conèixer cadascun dels alumnes i les alumnes, fins al punt que aquests se sentin acollits a l’escola per un grup de persones com ells que comparteixen la pràctica totalitat de la jornada diària.

En aquest procés cal que s’estableixi una relació dinàmica entre educadors, pares i alumnes. Això ens permetrà poder anar més enllà de la mera instrucció acadèmica per tal d’aconseguir en cadascun i cadascuna dels nostres alumnes i de les nostres alumnes una formació integral, que es basi no només en la intel·ligència, sinó en tots els àmbits de la persona: sensibilitat, valors, voluntat…

Activitats conjuntes a Batxillerat

Campanya de Nadal

Com a projecte solidari en què participen totes les etapes de l’escola, abans de Nadal es recullen aliments perquè els alumnes de batxillerat els reparteixin, coordinats amb parròquies i ONG entre famílies desafavorides del barri del Raval de Barcelona.

Viatges

Els alumnes fan un viatge cultural al llarg del batxillerat per tal de reforçar els vincles entre els alumnes i professors. És una experiència enriquidora que els permet conviure i aprendre durant una setmana en un altre context.

Batxillerat dual

És el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per Academica Corporation, que permet als i les alumnes obtenir 2 titulacions simultàniament.

A més, permet millorar l’anglès i proporciona a l’alumnat un alt grau d’autonomia personal, de responsabilitat i maduresa a la feina, i una gran facilitat de l’ús de les noves tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.

Les 300 millors escoles amb doble titulació a Espanya. El programa Diploma Dual es realitza 100% en línia i com si es tractés d’una extraescolar. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits nord-americans durant l’ESO i el Batxillerat que, juntament amb la convalidació dels estudis a l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació de Batxillerat espanyol, la titulació de High School dels Estats Units.

Objectius principals:

Són molts els valors i els avantatges que el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” aporta als alumnes, entre els quals destaquen tres objectius principals:

Immersió lingüística

Primer objectiu

Totes les assignatures i relacions amb els professors s’estableixen en anglès des del primer moment. Adquisició d’un nivell bilingüe avançat.

100% en anglès –currículum, professors…– en un entorn d’estudi i treball.

Immersió tecnològica

Segon objectiu

Domini del maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.

100% en línia –plataformes, eines, comunicacions, etc.–.

Immersió personal

Tercer objectiu

L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar, un nivell d’autonomia alt, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

Gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l’alumne a l’estudi i el treball.

Lliurament d'orles

A final de curs de 2n de Batxillerat es duu a terme l’acte de graduació. En aquest acte es convida les famílies a la imposició de beques i al lliurament d’orles.

Aquest acte acadèmic, el més solemne per tradició escolar, s’acaba amb un aperitiu amb les famílies. És un acte que s’ha dut a terme a l’escola durant més de trenta anys, i representa el comiat oficial dels nois i noies que, després de l’estiu, començaran els estudis superiors de Grau o Cicles.

Els alumnes conviden a sopar els seus professors i professores, i fan parlaments emotius de comiat.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi Sant Marc?

Som una escola que pertany a la Red Educativa Arenales. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que Col·legi Sant Marc pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales Sant Marc és un col·legi d’Arenales Red Educativa. En aquests moments la red la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi Sant Marc?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.