Sol·licita informació

Educació personalitzada

Educació personalitzada

Cada estudiant, un món. Seguiment individual, atenció personalitzada i educació en un clima de llibertat i responsabilitat és una realitat quotidiana.

Professor/a - Alumne/a

L’element clau que coordina tots dos vessants és la tutoria. Un professor atén de manera individual cada alumne/ai la família. El tutor, amb el suport i la col·laboració de tots els professors i amb una mitjana de disset alumnes per classe, coneix l’alumne, les seves particularitats personals i familiars, l’anomena pel seu nom, segueix molt de prop el rendiment, les dificultats d’aprenentatge , els seus èxits, potenciant les seves habilitats; els seus fracassos, corregint-ho amb crítiques constructives i en privat, reorientant les seves decisions.

Família - Escola

Com a coeducadors, els tutors s’entrevisten periòdicament amb les famílies, tantes vegades com calgui, a petició pròpia o dels pares i mares perquè la sintonia imprescindible entre família i escola per a l’educació de la persona es concreti en objectius comuns. Amb aquest mitjà, tant la família com lescola pot fer un seguiment del procés daprenentatge acadèmic i personal de lalumne al llarg del curs. Esdevé, per tant, un altre element constitutiu de l’avaluació continuada.

Objectius

Per coordinar els diferents aspectes de la tutoria, a Sant Marc hem marcat un total de cinc punts que avaluem de manera interna periòdicament. Els objectius tutorials, doncs, es concreten a:

L'orientació universitària i professional

L'orientació universitària i professional

Al programa d’orientació incloem conferències de professionals i especialistes, institucions acadèmiques, tallers de pràctiques amb altres escoles i visites a facultats, universitats i empreses. Tot això suposa una quantitat d’informació que permet als nostres alumnes tenir un ventall de possibilitats d’elecció de futur molt ampli. El procés d’elecció, amb plena llibertat per part de l’alumne, sempre és supervisat pel tutor.

Fomentar la integració dels nous alumnes.

Fomentar la integració dels nous alumnes.

La dinàmica de l’escola i l’ambient de la classe, consolidant el grup i l’etapa. Organitzem diferents esdeveniments en els quals participen tots els alumnes i professors de batxillerat amb l’objecte del qual: les jornades esportives, el sopar de gala, el repartiment de menjar al Raval per Nadal, la cerimònia de graduació, el viatge de curs…

Consolidar actituds i valors humans

Consolidar actituds i valors humans

Com a trets distintius de la persona. Constància, esforç, responsabilitat, solidaritat, respecte, convivència, etc. Són objectius claus de l’acció tutorial a la nostra escola.

Reviseu les tècniques d'estudi

Reviseu les tècniques d'estudi

De l’alumne així com la manera de treballar, de distribuir-se el temps i plantejar-li, si cal, planificacions i mètodes més efectius.

Ajudar l'alumne a conèixer-se a si mateix

Ajudar l'alumne a conèixer-se a si mateix

Perquè es trobi sentit a les dificultats i, en tot moment, acompanyar-lo en aquest procés d’aprenentatge i orientar-lo en la gestió.

Atenció personalitzada a Batxillerat

Així, doncs, al Batxillerat de Sant Marc, l’atenció personalitzada i l’educació en un clima de llibertat i de responsabilitat és una realitat quotidiana. Per això podem garantir el millor rendiment acadèmic possible i les millors qualificacions a les proves de selectivitat. Oferim tres modalitats, Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials i Artístic, que usem l’experimentació i la recerca com a mètode bàsic d’aprenentatge. Totes dues modalitats estan reforçades amb la potenciació dels idiomes català, castellà i anglès.

Tant per primer com per segon, l’orientació acadèmica és present i, entre altres coses, fem servir d’element de continuïtat i integrador el treball de recerca, una eina eficient per familiaritzar-se amb el món universitari i professional.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi Sant Marc?

Som una escola que pertany a la Red Educativa Arenales. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que Col·legi Sant Marc pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales Sant Marc és un col·legi d’Arenales Red Educativa. En aquests moments la red la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi Sant Marc?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.