Solicita información

Izar

Izar es un programa destinado a la mejora de la excelencia académica en todas las etapas educativas de un centro: desde Infantil hasta Bachillerato.

El estudio y la colaboración son los motores de este proyecto destinado a mejorar el rendimiento académico en todas las etapas educativas. Un programa que permite al personal de la red conocer otras realidades pedagógicas y de gestión, y ayuda a poner en común metodologías para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Izar es una propuesta que busca responder a las expectativas que las familias han depositado en nuestro proyecto educativo: que sus hijos, a través del esfuerzo, alcancen altas calificaciones; y que obtengan un gran desarrollo en sus áreas fundamentales.

Todo un reto que nos invita a ampliar nuestros horizontes y a aprovechar la cultura colaborativa entre los diferentes centros de Arenales.

Excelencia académica en los centros de la Red

Esa excelencia se consigue utilizando diversos motores formativos que inpulsan la educación en cada una de las etapas. Los motores formativos que utilizamos son:

Visitas de crecimiento

Encuentros entre profesores de diferentes centros de la red para compartir y aprender buenas prácticas que ayuden en la labor educativa.

Pruebas de nivel

Evaluación conjunta, entre los centros de la red, para conocer y trabajar en la mejora del nivel de materias académicas (inglés, matemáticas…) y sus áreas fundamentales (lectura, cálculo…).

Preparación para la EVAU

Generación de protocolos comunes orientados a perfeccionar la formación académica para el exámen de acceso a la universidad

Innovación pedagógica y formación

Profesionales dedicados al estudio y la mejora de metodologías que ayuden en el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Despliegue de idiomas

Trabajamos para ofrecer una enseñanza de calidad en diversas lenguas ayudando a los alumnos a obtener un dominio óptimo del idioma.

Coaching pedagógico

Acompañamiento entre los docentes para evaluar y perfilar los métodos de enseñanza dentro del aula.

Área de orientación

Espacio donde los orientadores comparten conocimientos y experiencias para trabajar con los alumnos, en el aula y con las familias

Proyectos según perfiles educativos

Atención a alumnado de distintos perfiles educativos con el propósito de desarrollar su máximo potencial.

Preguntes freqüents

Què ens identifica al Col·legi Sant Marc?

Som una escola que pertany a la Red Educativa Arenales. Aquí busquem l’excel·lència acadèmica, però també la humana perquè una bona persona sol ser un bon professional. Per això el respecte als altres, a un mateix, la feina ben feta, són valors humans i cristians que inculquem els nostres alumnes de la mà dels seus pares. Tenim l’ambicioso objectiu de servir la societat, les famílies i els alumnes.

Què aporta que Col·legi Sant Marc pertanyi a Arenales Red Educativa?

Arenales Sant Marc és un col·legi d’Arenales Red Educativa. En aquests moments la red la componen més de 28 centres educatius distribuïts per tot el món. Tots ells assumeixen un model de competències i valors anomenat IAM (Innovació, Autonomia, Mentoring). Així com incorpora el codi de bones pràctiques, el reglament de règim intern i el pla digualtat. Tots ells documents que tenen l’origen en anys d’experiència i busquen garantir l’equitat, la inclusió i la igualtat.

Què és el model IAM?

IAM és un programa de transformació amb què busquem ser centres educatius d’avantguarda al segle XXI. Aquest programa es divideix en tres grans eixos: Innovació: busquem ser una organització oberta i en comunicació permanent amb el món en què vivim. Autonomia: ajudem cada un dels nostres alumnes a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes. Mentoring: cadascú és protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·labora de les dels altres.

¿Com s'aplica el programa IAM al Col·legi Sant Marc?

Innovació: A través de la iniciativa iPad s’aconsegueix la integració de la tecnologia a l’educació. Així com pla de desenvolupament de currículum digital Mobile Learning al llarg de totes les etapes. Autonomía: Fomentem l’educació en soft skills: el desenvolupament de l’oratòria, la capacitat de lideratge, el desenvolupament del pensament emocional, el pensament creatiu i els primers auxilis, etc. Mentoring: A través de les tutories personals entre el professor i l’alumne, per ajudar-lo a conèixer millor, per desenvolupar les habilitats socials, per treure partit als seus talents, perquè forgi la seva autoestima, i que autònomament sigui feliç.

Demana informació

Tenim les portes obertes per a tu: volem conèixer-te, ensenyar-te les instal·lacions i mostrar-te el projecte educatiu, per això omple el formulari i programa una visita o pregunta'ns el que vulguis.