Va adreçada als alumnes compresos entre els 12 i els 16 anys. S’estructura en dos cicles de dos cursos acadèmics cadascun i té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.
Es produeix un lent canvi durant l’etapa tant a nivell acadèmic (preparació dels alumnes per a les sortides d’estudis posteriors) com a nivell personal degut a l’entrada a l’adolescència.

Durant aquest procés de maduració, el nostre objectiu a l’E.S.O és:
-Valors humans que permeten l’autoconeixement i que fan créixer. Agafant com a base el diàleg i la comunicació, potenciar l'autoestima i el creixement d'allò que és positiu. Afavorir la integració en el grup,  l'encontre amb un mateix i amb els altres creant marcs de referència que l'orientin vers un comportament responsable i respectuós envers ell mateix i els altres.

-Educar escola i pares conjuntament. Fent possible una escola comunicativa i coherent amb uns principis i valors. Promoure una escola que s'adapti a les noves realitats i necessitats de l'entorn i que dugui a terme una avaluació contínua i conjunta de tot el procés educatiu.
-Autonomia i sentit crític. Afavorint que l'alumne sigui el veritable protagonista de la seva educació, que li permeti caminar autònomament, aprenent en cada context tot construint una visió global dels fets per tal d'apropiar-se'ls amb sentit crític.


En definitiva, possibilitar una formació "de caps ben fets, més que ben plens".

En acabar l’ESO es podrà accedir al món laboral o bé seguir uns altres estudis. Si l’avaluació és positiva, s’obté el títol de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria i es pot accedir al Batxillerat o bé fer Formació Professional de Grau Mitjà. En el cas que l’avaluació sigui negativa, es poden fer els Programes Específics de Garantia Social. Aquests programes preparen l’alumnat per accedir al món laboral i tenen una durada variable.

 
 • Google Educator

  La Maria Cuartielles, membre de la Comissió TIC, a més de certificar-se com a Google Educator, va guanyar el Chromebook a #Eduspace, Felicitats!

  Click me
 • VFX i Edició de Vídeo

  La nova sala de Cinema de l'escola, compta amb iMacs de darrera generació amb 40 Gb de RAM, Ecosistema d'Adobe, Houdini, Nuke i Final Cut.

  Click me!
 • Oberta Inscripció!

  El proper Summer Camp ja és aquí! Si vols saber més, fes click!

  Click me!
 • HTC Vive

  Amb les ulleres de RV de HTC Vive ja podem programar amb entorns Virtuals.

  Click me
 • Nou espai!

  L'antiga Biblioteca, rebateixada per Sala Andrea, és un espai polivalent on treballar i concentrar-se.

  Click me
 • Activitats Extraescolars

  Aquí tens el recull de les activitats Extraescolars que fem al Sant Marc!

  Click me
CyberBullying
Pentatonix Tribute
LipDub for Christmas