Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Animació.
Perfil professional de Videojocs i entorns virtuals

Aquests estudis capaciten per establir els mecanismes del joc interactiu en aplicacions d'àmbit molt divers.

Es treballa normalment en un equip multidisciplinari, que està integrat per dissenyadors gràfics i audiovisuals, il·lustradors i artistes, programadors i enginyers informàtics, compositors i músics, que dirigeix un productor per establir els mecanismes del joc interactiu, d'acord amb les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

CODI: CFPS CGA1

 
CONTINGUTS
 • Fonaments de la Representació i Expressió Visual (99 hores)
 • Mitjans Informàtics (99 hores)
 • Teoria de la Imatge (66 hores)
 • Fotografia (99 hores)
 • Història de l'Animació (99 hores)
 • Projectes d'Animació (200 hores)
 • Projecte Integrat (99 hores)
 • Tècniques d'Animació (135 hores)
 • Llenguatge i Tecnologia Audiovisual (102 hores)
 • Dibuix Aplicat a l'Animació (130 hores)
 • Guió i Estructura Narrativa (60 hores)
 • Llenguatge de Programació (165 hores)
 • Projectes de Videojocs i Entorns Virtuals (165 hores)
 • Tècniques en 3D (136 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (280 hores)
MÀSTER INCLÒS: 3D SPECIALIST GAME ENGINE & VFX

A més dels continguts oficials, oferim edició VFX i RV amb Houdini i After Effects amb formació amb Nuke i Cara VR. Consta de 199 h addicionals amb formació Online al nostre Campus que optativament són incloses durant els dos anys que dura el Cicle.

La formació treballarà amb motors com Unreal Engine i Unity, que igualment són presents al propi Cicle.
 
*|END:WEB_VIDEO|*
Unreal Engine
EMPRESES
 
   Ens prenem molt seriosament la nostra tasca de selecció d'empreses. Cada any busquem els millors contactes amb aquelles del sector perquè els nostres alumn@s tinguin les millors experiències pràctiques i laborals.
  Totes les pràctiques són a Barcelona i rodalies.

FLEXIBILITAT
  Oferim l'oportunitat de cursar i adaptar l'horari no presencial per a estudiants que ho necessitin. Gràcies al fet que tots els continguts tenen representació Online, podem oferir un servei sota justificació no presencial i adscrita a les condicions del departament d'ensenyament. CONDICIONS GENERALITAT
  Creiem que la formació Professional ha de ser la llançadora per a feines de qualitat, emprenedoria i creativitat.
*|END:WEB_VIDEO|*
Unity best Games Winners 2017
PROGRAMARI
 
   El software per a fer videojocs, mons virtuals, integració amb efectes especials, matte paintings, realitat augmentada i realitat virtual és molt divers.

  Les empreses que més destaquen en cada un d'aquests àmbits són les que demà generaran llocs de treball i per això el coneixement dels seus entorns de producció serà resolució per desenvolupar tasques de qualitat.

  Així, apostem per llicències amb molta demanda professional i una gran penetració al mercat gamer i audiovisual.  
         


*|END:WEB_VIDEO|*
Autodesk 3DS/Maya ShowReel
INSTAL·LACIONS

   El nostre centre compte amb diverses dotacions:
 • Aula de Macs
 • Aula de Grabació i Motion Capture
 • Aula de PC's Gaming
 • Sala polivalent de producció
 • Aules amb Tauletes Wacom
 • Espais de descans i productivitat
 • Equipacions professionals de vídeo i audio
 • Xarxa wifi d'alta capacitat
 • Campus Virtual.
FILOSOFIA

   A Sant Marc creiem que la proximitat és important, per això els nostres grups son de màxim 17 alumnes. Aquesta regla fa que les classes siguin molt més eficients i la vinculació amb el professorat esdevingui completa.*|END:WEB_VIDEO|*
ZBrush!
Canal de Twitch a Xataka
> E-SPORTS.
Creiem en els E-Sports. El curs 2018-2019 inaugurem nous equips competitius en CS-GO i DOTA 2 o COD amb patrocini inclòs segons demanda.

Oferim espais per poder entrenar cooperativament i opció de venir al centre en dissabtes per fer servir eles nostres  instal·lacions.
2n MÀSTER INCLÒS: VISUAL NARRATIVE

Creiem que un desenvolupador de Mons Virtuals, que pot treballar tant a un RPG Online, com a una producció Audiovisual, que programa Realitat Augmentada o bé s'enfronta a un Videojoc TRIPLE A ha de tenir uns coneixements bàsics sobre Narrativa Audiovisual:

1. El Guió; tipus, arquetips i casos d'èxit.
2. Edició i tècniques narratives avançades.
3. Fotografia i càmeres 3D. Presentació efectiva i emocional de personatges i espais.
4. Introducció al FilmMaking i operació amb càmeres, il·luminació i so. Part pràctica el 2n any al plató.
5. Tractament del Color i la llum com a eina narrativa.

El programari que fem servir és divers i ens molts casos el propi estudiant fa servir el que més li convingui: Adobe Premiere, Final Cut X, Media Composer, Sony Vegas. A més d'eines pròpies de "Scripting" com CeltX o d'etalonatge com Davinci Resolve.

 
Fonaments de la representació i expressió visual
Mitjans informàtics
Teoria de la imatge
Llenguatge de programació
Història de l'animació
Tècniques d'animació
Fotografia
Tècniques 3D
TOTAL
99
99
66
165
99
135
99
136
898h.
Llenguatge i tecnologia audiovisual
Dibuix aplicat a l'animació
Guió i estructura narrativa
Projectes d'animació
Projectes de videojocs i entorns virtuals
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball
Projecte integrat
TOTAL
102
130
60
200
165
66
280
99
1102h.
3D SPECIALIST GAME ENGINE & VFX
199h. OPCIONAL i durada aproximada
(No Presencial i inclòs, no incrementa preu)
VISUAL NARRATIVE
99h. OPCIONAL i durada aproximada
(No Presencial i inclòs, no incrementa preu)
 

 

HORARI DE TARDA: 15h. a 20:30h.
 

REQUISITS D'ACCÉS
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.
 

CALENDARI I INFOGRAFIA AMB LES PROVES

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • animador o animadora en 3D;
 • animador o animadora en 2D;
 • interpolador o interpoladora;
 • modelador o modeladora en 3D;
 • grafista digital;
 • generador o generadora d'espais virtuals;
 • tècnic o tècnica d'efectes especials en 3D;
 • integrador o integradora de multimèdia audiovisual;
 • desenvolupador o desenvolupadora d'aplicacions i productes audiovisuals multimèdia;
 • editor o editora de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius;
 • tècnic o tècnica en sistemes i realització multimèdia;
 • creador o creadora de mons virtuals i interactius;
 • assessor tecnològic o assessora tecnològica en comunicació experiencial per a empreses;
 • creador o creadora de plataformes d'entreteniment i rol;
 • productor o productora de contingut per a ciutats intel·ligents;
 • consultor o consultora de solucions de realitat augmentada;
 • dissenyador o dissenyadora de videojocs en l'àmbit de la 'gamificació'.
TARIFES
465€/mes IVA Inclòs (10 mensualitats per curs)
480€/Matrícula Cicle Formatiu. IVA Inclòs

Exemple d' Opció de mòdul 99h
465€. Els preus varien en funció de la durada del mòdul.


10% Descompte per pagament Anual.

FINANÇAMENT
Oferim la possibilitat de finançar el Cicle fins a 4 anys amb entitat financera externa. Consulteu opcions.
Opció de matriculació amb Portàtil MSI
MSI GS73 Stealth 8RE 007XES i7 8750H / GTX1060 / 16GB / 256GB SSD + 1TB / 17.3"
Exemple mensualitat:
576€ / Mes (20 cuotes amb el Cicle de Grau Superior INCLÒS)

TARIFES ORIENTATIVES.